Home2023-03-02T12:24:51+00:00

Het Sociaal Innovatiefonds neemt drempels weg voor een inclusieve werkvloer

Een inclusieve werkvloer loont. Werkgevers weten dit, maar hebben soms een beetje hulp nodig om de bijbehorende businesscase sluitend te maken. Het Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), helpt hierbij. Het publiek-private fonds ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Door het sluitend maken van de businesscase beoogt het SIF bij te dragen aan duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en een inclusieve arbeidscultuur waar zij zich thuis voelen.

Wil jij ook investeren in een inclusieve werkvloer? Meld je aan!

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

Zie jij als werkgever de meerwaarde van een inclusieve werkvloer? Bijvoorbeeld door de gemotiveerde werknemers die dit brengt of om in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt.
En wil je hierin investeren, maar ervaar je (financiële) drempels bij het rondkrijgen van je businesscase? Dan is het SIF misschien iets voor jou!

Het SIF biedt ondersteuning in de volgende fases:

  • Business Development: de werkgever wordt geholpen bij het vormgeven van de businesscase

  • Financial engineering: de fase waarin de samenwerking wordt gezocht met publieke en private financiers en bestaande voorzieningen

  • Financiering: het Sociaal Innovatiefonds financiert zelf waar nodig door het verstrekken van leningen

ONZE IMPACT

Het SIF hanteert voor elke lening die zij verstrekt de volgende drie impactdoelen:

  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (minimaal 1 jaar)

  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau)

  • Inclusieve arbeidsorganisatie 

Het SIF helpt de werkgever bij het realiseren van deze impactdoelen door ondersteuning te bieden en impact financieringen te verstreken. Uit een analyse van de eerste financieringen blijkt dat de maatschappelijke waarde van iedere geïnvesteerde euro naar verwachting 6,42 euro aan maatschappelijke waarde oplevert.

ECOSYSTEEM

Het SIF bouwt aan een ecosysteem van publieke en private partijen waarin de vraag van de werkgever centraal wordt gezet. Door de werkgever optimaal te ondersteunen en haar vraag centraal te zetten, realiseert het SIF duurzame resultaten voor de doelgroep.

Ben je als financier of partner vanuit de arbeidsmarktregio benieuwd naar de mogelijkheden om gezamenlijk met het SIF te werken aan een duurzame inclusieve arbeidsmarkt?

LAATSTE NIEUWS

Nederlandse impactfinanciers investeren € 1,5 miljoen in United Repair Centre

Sportmerk Decathlon start pilot met reparatieservice in businessmodel Een consortium van Nederlandse impactfinanciers investeert €1,5 miljoen om de transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame textielindustrie te versnellen. De financiering gaat naar het missiegedreven [...]

CONTACT

Wil je meer weten over het Sociaal Innovatiefonds?

Neem dan contact met ons op.

Ga naar de bovenkant