Home2024-03-20T09:00:41+00:00

Het Sociaal Innovatiefonds neemt drempels weg voor een inclusieve werkvloer

7

Aantal financieringen

445

Aantal beoogde banen

Type financier: als impactfinancier beoordeelt het SIF beleggingen niet alleen op risico en rendement, maar juist ook sociale impact.

Ticket size; tussen de €100.000 en €500.000. Indien de totale financieringsbehoefte dit bedrag overstijgt, kan het SIF gelijksoortige financiers benaderen om het resterende bedrag te voldoen

Type financiering: een lening met een maximale looptijd van vijf jaar

Impactdoel: het creëren van duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

PORTFOLIO

Een inclusieve werkvloer loont. Werkgevers weten dit, maar hebben soms een beetje hulp nodig om de bijbehorende businesscase sluitend te maken. Het Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), helpt hierbij. Het publiek-private fonds ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Door het sluitend maken van de businesscase beoogt het SIF bij te dragen aan duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en een inclusieve arbeidscultuur waar zij zich thuis voelen.

Klik hier voor de volledige Factsheet over het SIF.

Wil jij meer dan vijf inclusieve banen realiseren?

Zoek je daarvoor financiering?

Kan je de lening binnen vijf jaar tijd aflossen?

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

Zie jij als werkgever de meerwaarde van een inclusieve werkvloer? Bijvoorbeeld door de gemotiveerde werknemers die dit brengt of om in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt.
En wil je hierin investeren, maar ervaar je (financiële) drempels bij het rondkrijgen van je businesscase? Dan is het SIF misschien iets voor jou!

ONZE IMPACTDOELEN

Het SIF hanteert voor elke lening die zij verstrekt de volgende drie impactdoelen:

1. Duurzaam dienstverband voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (minimaal 1 jaar). 2. Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau) 3. Inclusieve arbeidsorganisatie

ONZE IMPACT

Het SIF helpt de werkgever bij het realiseren van deze impactdoelen door ondersteuning te bieden en impact financieringen te verstreken. SEO Economisch Onderzoek heeft een onafhankelijk ex ante onderzoek gedaan naar de eerste twee financieringen van het SIF. Uit de analyse blijkt dat de maatschappelijke waarde van iedere geïnvesteerde euro naar verwachting 6,42 euro aan maatschappelijke waarde oplevert.

ECOSYSTEEM

Het SIF bouwt aan een ecosysteem van publieke en private partijen waarin de vraag van de werkgever centraal wordt gezet. Door de werkgever optimaal te ondersteunen en haar vraag centraal te zetten, realiseert het SIF duurzame resultaten voor de doelgroep.

Ben je als financier of partner vanuit de arbeidsmarktregio benieuwd naar de mogelijkheden om gezamenlijk met het SIF te werken aan een duurzame inclusieve arbeidsmarkt?

LAATSTE NIEUWS

Gemeente Haarlem en Sociaal Innovatiefonds investeren in inclusieve werkgever Global Asset Services

Het Haarlemse IT-verwerkingsbedrijf ‘Global Asset Services’ gaat opschalen en uitbreiden door een aanvullende locatie te openen, genaamd ‘De Werf’. De Werf gaat op grote schaal overbodige IT-materialen verwerken vanuit gemeentelijke- en bedrijfsmatige afvalstromen (e-waste). Met [...]

CONTACT

Wil je meer weten over het Sociaal Innovatiefonds?

Neem dan contact met ons op.

Ga naar de bovenkant