Home2022-07-08T11:33:56+00:00

De pilot Sociaal Innovatiefonds neemt drempels weg voor een inclusieve werkvloer

Een inclusieve werkvloer loont. Werkgevers weten dit, maar hebben soms een beetje hulp nodig om de bijbehorende businesscase sluitend te maken. De pilot Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), helpt werkgevers hierbij. Het publiek-private fonds ondersteunt werkgevers bij het doen van investeringen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen. Door het sluitend maken van de businesscase beoogt het SIF bij te dragen aan duurzame banen voor de doelgroep op passend niveau en een inclusieve arbeidscultuur waar zij zich thuis voelen.

Adviesrapport voor een landelijke uitrol van het Sociaal Innovatiefonds

Meer lezen

ONZE IMPACT

  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraakindicatie (minimaal 1 jaar)

  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau)

  • Inclusieve arbeidsorganisatie 

PILOTFASE

Momenteel bevindt het SIF zich in de pilotfase. Het pilotfonds werkt intensief samen met publieke en private partners om de vraag van de werkgever centraal te zetten.

Door financiële bijdragen vanuit SZW en Deloitte heeft het SIF de mogelijkheid om in de pilotfase vier werkgevers te financieren. Dit houdt in dat vier werkgevers de kans krijgen om met ondersteuning vanuit het SIF in de vorm van leningen of garanties te investeren in een inclusieve werkvloer.

De pilot van het SIF staat in het teken van samen leren en samen doen: de werkbare elementen van het SIF zijn in de praktijk getoetst waarbij een advies is gegeven over een landelijke uitrol van het SIF.

Meer over de pilotfase

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

Zie jij als werkgever de meerwaarde van een inclusieve werkvloer? Bijvoorbeeld door de gemotiveerde werknemers die dit brengt of om in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt.
En wil je hierin investeren, maar ervaar je (financiële) drempels bij het rondkrijgen van je businesscase? Dan is het SIF misschien iets voor jou!

Voor werkgevers

Het SIF biedt ondersteuning in de volgende fases:

  • De werkgever wordt geholpen bij het vormgeven van de businesscase

  • De financial engineering fase waarin de samenwerking wordt gezocht met publieke en private financiers en bestaande voorzieningen

  • Het Sociaal Innovatiefonds financiert zelf waar nodig door het verstrekken van leningen of garanties

ECOSYSTEEM

Het SIF bouwt aan een ecosysteem van publieke en private partijen waarin de vraag van de werkgever centraal wordt gezet. Door de werkgever optimaal te ondersteunen en haar vraag centraal te zetten, realiseert het SIF duurzame resultaten voor de doelgroep.

Ben je als financier of partner vanuit de arbeidsmarktregio benieuwd naar de mogelijkheden om gezamenlijk met het SIF te werken aan een duurzame inclusieve arbeidsmarkt?

Samenwerkingsmogelijkheden

LAATSTE NIEUWS

Bekijk alle artikelen

CONTACT

Wil je meer weten over het Sociaal Innovatiefonds?

Neem dan contact met ons op.

Contact
Ga naar de bovenkant