Over Campooz

Campooz is één van de drie grootste vouwwagenmerken van Europa en specialiseert zich in de ontwikkeling, productie en distributie van kampeer- en buitenleven gerelateerde artikelen. Campooz is gestart in 2015 met het ontwerp en de productie van vouwwagens en heeft sinds haar introductie op de markt in 2016 enorme sprongen gemaakt. Campooz is met haar dealernetwerk van 18 dealers in 10 landen één van de grootste uit Europa.

Campooz werd geconfronteerd met logistieke onzekerheid in de aanvoer van tenten en trailers en had kwaliteitsproblemen in de aanlevering van producten. Als oplossing heeft Campooz bedacht de productie en assemblage zelf in Assen te verrichten in plaats van de inkoop vanuit China en Duitsland te doen, mede omdat zij graag lokale werkgelegenheid wilde creëren. Voor de oprichters van Campooz is het creeëren van banen erg belangrijk, zij vinden dat iedereen een kans verdient op kwalitatief goed en passend werk. Campooz heeft als ambitie in de komende jaren 21 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De financieringsbehoefte

Campooz had aanvullende financiering nodig om deze ambitie te kunnen realiseren, onder andere voor de investeringen in werkplekken voor de doelgroep banenafspraak, extra voorraad tenten en extra voorraad trailers.

Ondersteuning en financiering SIF

Vanuit deze aanvraag heeft het SIF Campooz ondersteund in de drie fases om deze (financiële) drempels weg te nemen:

  1. Business development

Campooz had haar businessplan al grotendeels staan. Het SIF heeft dat plan samen met Campooz aangescherpt. Daarnaast heeft het SIF intensief gesproken met Werkplein Drentsche Aa (WPDA) om te kijken wat nodig is om de businesscase rond te krijgen.

  1. Financial engineering

Het SIF heeft Campooz daarnaast ondersteund in haar gesprekken met de andere financiers, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en MKB Fonds Drenthe. In die gesprekken is gekeken naar de optimale samenwerkingsconstructie en is deze verder uitgewerkt en vormgegeven. Verder heeft het SIF afspraken gemaakt met WPDA over de gecreëerde maatschappelijke baten. Via   een resultaatafspraak zal WPDA aan Campooz een vergoeding betalen voor elke inclusieve duurzame baan die ze realiseert. Deze vergoeding wordt gebruikt om een deel van de lening van het SIF af te lossen.

  1. Financiering

Tot slot zal het SIF zelf een lening van 360.000 euro aan Campooz verstrekken om de businesscase sluitend te maken.

Impact

  • Het realiseren van 21 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2025.
  • Campooz zal werkzaamheden bij een sociale werkplaats onderbrengen. De medewerkers zullen assemblagewerkzaamheden gaan verrichten en worden hiervoor opgeleid en begeleid in samenwerking met WPDA.
  • Naast sociale impact wordt ook impact gemaakt voor het klimaat: Campooz produceert lokaler, maakt minder gebruik van internationaal transport en verlaagt daarmee haar CO2 uitstoot aanzienlijk.

Meer informatie:

www.campooz.com

Artikelen:

Investering Sociaal Innovatiefonds maakt inclusieve businesscase Campooz mogelijk – Sociaal Innovatie Fonds

 

 

 

 

 

Initiatief

Campooz

Investering

400.000

Jaar

2022

Beoogde resultaten

106 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Rabobank Foundation, ROM in West, Oranje Fonds, Fair Capital Partners, Start Foundation

Arbeidsmarktregio

Amsterdam

Zoek op de site

Recente Initiatieven