Social Capital

Social Capital is een sociale onderneming ontstaan vanuit een fusie tussen onder meer Milieuwerk en Happy Tosti, in samenwerking met Heineken Nederland. De onderneming heeft een circulair arbeidsproces waarbij ze mensen met een arbeidsbeperking inzetten in hun eigen exploitaties en/ of via partners. Social Capital heeft de ambitie om ervoor te zorgen dat er voor iedereen met een arbeidsbeperking die graag wil werken een leuke – betaalde –  baan is.

Social Capital is actief in drie steden: Amsterdam, Breda en Den Haag. Social Capital Den Haag heeft een aanbesteding van het cultureel centrum Amare in Den Haag gewonnen waardoor de onderneming de volledige horecavoorzieningen in de komende 5-10 jaren kan exploiteren. Mede hierdoor ontstond er een goede kans om het aantal banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te schalen in Den Haag. De onderneming heeft in Den Haag de ambitie om ervoor te zorgen dat er voor iedereen met een arbeidsbeperking die graag wil werken er een leuke – betaalde – baan is.

“Dankzij de innovatieve aanpak van het SIF en Fonds1818 is onze investeringsbehoefte vervuld en hebben we nu de juiste financiële middelen om onze groeiambities in de arbeidsmarktregio Den Haag waar te maken.” – David Jansen, oprichter Social Capital

Social Capital had financiering nodig om deze ambitie te kunnen realiseren. Meer informatie over de ondersteuning en financiering die het SIF hen biedt is hieronder te lezen.

Initiatief

Social Capital

Investering

250.000

Jaar

2022

Beoogde resultaten

200 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Fonds1818

Arbeidsmarktregio

Den Haag

Meer gefinancierde werkgevers