Social Capital

Social Capital is een sociale onderneming ontstaan vanuit een fusie tussen onder meer Milieuwerk en Happy Tosti, in samenwerking met Heineken Nederland. De onderneming zet mensen met een arbeidsbeperking in bij hun eigen exploitaties en/ of via partners. De missie van Social Capital is dat er voor iedereen met een arbeidsbeperking die graag wil werken een leuke – betaalde –  baan is. 

Financieringsbehoefte

Social Capital Den Haag heeft een aanbesteding van het cultureel centrum Amare in Den Haag gewonnen waardoor de onderneming de volledige horecavoorzieningen in de komende jaren mag exploiteren.  Daardoor kan Social Capital maar liefst tot 200 duurzame banen extra creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze plaatsen te kunnen faciliteren was er wel extra inventaris nodig, en ook budget voor begeleiding van de doelgroep.  

Samenwerking met het SIF

Social Capital Den Haag ervoer drempels in het rondmaken van de inclusieve businesscase. De grootste drempel zat hem in de investeringen die gedaan moesten worden om de mensen uit de doelgroep te vinden en op de juiste manier te begeleiden. Uiteindelijk wordt Social Capital deels gecompenseerd vanuit de gemeente wanneer zij mensen uit de doelgroep in dienst neemt, maar om hier te komen dient er eerst aanzienlijk geïnvesteerd te worden.  

Daarbij geldt dat deze vergoedingen slechts deels de kosten compenseren die Social Capital dient te maken. Een deel van de maatschappelijke waarde die gerealiseerd wordt door Social Capital vloeit niet terug naar het businessmodel van Social Capital waardoor deze waarde niet gebruikt kan worden voor verdere verduurzaming en opschaling van het businessmodel.  

Een andere uitdaging voor Social Capital was dat zij op grote schaal werkgelegenheid voor de doelgroep wil realiseren. Hiervoor is het model van Social Capital afhankelijk van de arbeidsmarktregio voor het toeleiden van kandidaten. Wanneer er geen of minder kandidaten gevonden worden heeft dit een direct impact op het model van de onderneming. Het is dus van belang dat hierover goede afspraken met de arbeidsmarktregio gemaakt kunnen worden.  

Om de financieringsbehoefte af te dekken heeft het SIF de samenwerking gezocht met Fonds1818. Fonds1818 heeft een prestatielening verstrekt die wordt omgezet in een gift als de afgesproken resultaten worden bereikt. Het SIF heeft heen lening van EUR 250.000 verstrekt.  

“Dankzij de innovatieve aanpak van het SIF en Fonds1818 is onze investeringsbehoefte vervuld en hebben we nu de juiste financiële middelen om onze groeiambities in de arbeidsmarktregio Den Haag waar te maken.” – David Jansen, oprichter Social Capital

Initiatief

Social Capital

Investering

250.000

Jaar

2022

Beoogde resultaten

200 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Fonds1818

Arbeidsmarktregio

Haaglanden

Meer gefinancierde werkgevers