Arbeidsmarktregio

De aanpak van het SIF is om gezamenlijk met publieke en private partners de vraag van de werkgever centraal te zetten. De gedachte is dat door de werkgever optimaal te ondersteunen en haar vraag centraal te zetten, het SIF duurzame resultaten voor de doelgroep realiseert.

Het SIF gaat de samenwerking aan met de arbeidsmarktregio’s van de werkgevers die het ondersteunt. In deze arbeidsmarktregio’s werkt het SIF intensief samen met gemeenten, ontwikkelbedrijven, het UWV en andere partners. Het SIF werkt gezamenlijk met deze partijen om de barrières voor werkgevers inzichtelijk te maken en weg te nemen om de business case voor een inclusieve werkvloer rond te maken. Onder andere het borgen van goede toeleiding en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking speelt hier een belangrijke rol.

Recent heeft het SIF met een arbeidsmarktregio resultaatafspraken gemaakt over de verdeling van de baten: voor elke duurzame baan die de werkgever creëert, krijgt het bedrijf een vergoeding vanuit de arbeidsmarktregio. Dit is een mooi voorbeeld hoe een samenwerking met de arbeidsmarktregio een inclusievere business case kan opleveren, waarbij de maatschappelijke baten onder de verschillende partijen verdeeld worden. We hopen met meerdere arbeidsmarktregio’s dergelijke afspraken te kunnen maken.

Wil je weten hoe je als partner vanuit de arbeidsmarktregio kunt samenwerken met het SIF om de werkgever optimaal te ondersteunen bij het investeren in een inclusieve werkvloer?

Of ben je benieuwd hoe deze aanpak kan werken voor jouw arbeidsmarktregio?