Arbeidsmarktregio

Bij financieringstrajecten zoekt het SIF waar mogelijk de samenwerking met de arbeidsmarktregio en gemeente. Zij zijn belangrijke stakeholders, zowel voor het vinden, binden en begeleiden van de doelgroep (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), maar zij ontvangen ook een belangrijk deel van de maatschappelijke baten als een werkgever inclusieve banen realiseert. Doordat de werkgever deze banen realiseert krijgen deze mensen de kans om duurzaam aan het werk te gaan, om hun talenten te ontwikkelen en financieel onafhankelijk te worden. De werkgever draagt daarmee bij aan het doel van de lokale arbeidsmarktregio: een passende baan op niveau voor iedereen die dat wil en kan. Daarnaast levert het inclusief werkgeverschap besparingen op voor de gemeente, bijvoorbeeld omdat er geen of minder uitkeringen betaald hoeven te worden en overige kosten als zorgkosten afnemen.  

Kortom, de inclusieve werkgever creëert op meerdere manieren waarde, maar de werkgever kan het niet alleen: juist de samenwerking met de gemeente en arbeidsmarktregio is ontzettend belangrijk voor het slagen van de inclusieve businesscase. Zo is de arbeidsmarktregio cruciaal voor de toeleiding van de juiste mensen. Voor het vinden, maar ook het binden en begeleiden van deze doelgroep is een nauwe samenwerking met de arbeidsmarktregio van groot belang. Daarnaast moet de inclusieve werkgever vaak investeringen doen, terwijl de baten niet of pas veel later bij de werkgever terecht komen (zie artikel over impactanalyse financieringen SIF). Een deel van deze baten komen bij de arbeidsmarktregio terecht, onder meer via besparingen op de uitkeringen. Door afspraken te maken over een eerlijkere risico- en batenverdeling wordt de inclusieve businesscase voor de werkgever sterker en ontstaat er meer ruimte om duurzame banen voor de doelgroep te realiseren. 

Resultaatfinanciering 

Het SIF streeft ernaar om met de arbeidsmarktregio afspraken te maken over het delen van de risico’s en de maatschappelijke baten van inclusief werkgeverschap. Bij twee financieringen hebben we met de desbetreffende arbeidsmarktregio’s  resultaatfinancieringsafspraken gemaakt: Campooz en Global Asset Services.

Bij Campooz ontvangt de ondernemer een vergoeding van het ‘Werkplein Drentsche Aa’ wanneer er een duurzame baan is gerealiseerd. Deze vergoeding wordt gebruikt om een deel van de lening van het SIF af te betalen. Lees op de website van de Programmaraad meer over deze bijzondere samenwerking, of luister naar een fragment van nieuwsradio BNR waarin Campooz ondernemer Raoul hierover vertelt.

Bij Global Asset Services betaalt de gemeente Haarlem een vergoeding per gerealiseerde duurzame baan. Daarnaast gaat de gemeente ook zelf diensten in komen bij Global Asset Services om op die manier het inclusief werkgeverschap verder te stimuleren.  

Deze intensieve vorm van samenwerken maakt niet alleen dat partijen elkaar goed kunnen vinden, maar ook dat niet direct voor de hand liggende kansen gezien en benut worden. Kijk naar de gemeenteraadsbespreking om te zien hoe dit voorstel binnen de gemeenteraad van Haarlem werd ontvangen.