Arbeidsmarktregio

De aanpak van het SIF is om gezamenlijk met publieke en private partners de vraag van de werkgever centraal te zetten. De gedachte is dat door de werkgever optimaal te ondersteunen en haar vraag centraal te zetten, het SIF duurzame resultaten voor de doelgroep realiseert.

Het SIF bevindt zich momenteel in de pilotfase. De kaders van het pilotfonds zijn opgesteld in nauwe afstemming met arbeidsmarktregio’s Groningen en Helmond – De Peel. Daarnaast gaat het SIF de samenwerking aan met de arbeidsmarktregio’s van de werkgevers die het ondersteunt. In deze arbeidsmarktregio’s werkt het SIF intensief samen met gemeenten, ontwikkelbedrijven, het UWV en andere partners. Het SIF werkt gezamenlijk met deze partijen om de barrières voor werkgevers inzichtelijk te maken en weg te nemen om de business case voor een inclusieve werkvloer rond te maken. Onder andere het borgen van goede toeleiding en begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking speelt hier een belangrijke rol.

Wil je weten hoe je als partner vanuit de arbeidsmarktregio kunt samenwerken met het SIF om de werkgever optimaal te ondersteunen bij het investeren in een inclusieve werkvloer?

Of ben je benieuwd hoe deze aanpak kan werken voor jouw arbeidsmarktregio?

Neem contact op