Voor financiers

De aanpak van het SIF is om gezamenlijk met publieke en private partners de vraag van de werkgever centraal te zetten. De gedachte is dat door de werkgever optimaal te ondersteunen en haar vraag centraal te zetten, het SIF duurzame resultaten voor de doelgroep realiseert.

Door financiële bijdragen vanuit SZW en Deloitte heeft het SIF het komende jaar de mogelijkheid om vijf werkgevers die kansen zien om te investeren in een inclusieve werkvloer te ondersteunen. Naast de bijdrage vanuit het SIF zelf in de vorm van leningen of garanties, verbindt het SIF de werkgever met andere financiers en voorzieningen. Het uitgangspunt van het SIF hierbij is om te verbinden waar mogelijk en te financieren waar nodig.

Om de verdere ontwikkeling van het fonds mogelijk te maken en meer werkgevers te kunnen ondersteunen met het doel meer duurzame banen voor de doelgroep te realiseren, gaat het SIF graag de samenwerking aan met geïnteresseerde financiers.

Wil je weten hoe je als financier kunt bijdragen aan de ontwikkeling van het fonds of gezamenlijk met het SIF werkgevers kan ondersteunen?