Voor werkgevers

Hoe het SIF jou kan helpen

Wil je als werkgever investeringen doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, maar ervaar je (financiële) drempels hierbij? Dan kan het SIF ondersteuning bieden. Het SIF streeft ernaar om het aankomende jaar vijf werkgevers te ondersteunen om investeringen te doen in een inclusieve werkvloer. Hierbij richt het fonds zich op baancreatie voor mensen uit de doelgroep banenafspraak, statushouders en waar wenselijk andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Het SIF ondersteunt de werkgever in drie fases:

1. Business Development: het SIF helpt de werkgever bij het vormgeven van de businesscase
2. Financial engineering: Het SIF zoekt samenwerking met publieke en private financiers en sluit aan bij bestaande voorzieningen
3. Financiering: Het SIF financiert zelf in de vorm van een lening tussen 100.000 en 500.000 euro

Bij financiering vanuit het SIF gaat het om de volgende soort investeringen:

  1. Harde investeringen in o.a. gebouwen, apparatuur, hulpmiddelen;
  2. Zachte investeringen in de ontwikkeling en implementatie van herontwerp van werk;
  3. Begeleidings- en coaching kosten en investeringen in een inclusieve arbeidscultuur.

Klik hier om de volledige fact sheet over het SIF te bekijken

Enthousiast geworden?

Wil je meer weten over de werking van het SIF, het aanvraagproces en de financieringsvoorwaarden? Bekijk dan het deelname en investeringsreglement. Wanneer je als werkgever in fase 3 een financieringsaanvraag bij het SIF indient, dient het investeringsmemorandum ingediend te worden. Bekijk hier de template voor welke informatie wordt uitgevraagd in het investeringsmemorandum.

Benieuwd hoe dit proces bij andere werkgevers is gegaan? Bekijk hier hoe het is verlopen bij Campooz, United Repair Centre en Social Capital.

Check of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor ondersteuning van het SIF:

Wil je in aanmerking komen voor de pilot?

Zie hoe andere werkgevers samen met het SIF het verschil maken: