Voor werkgevers

What’s in it for you?

In de pilotfase is het streven om drie werkgevers te ondersteunen om investeringen te doen in een inclusieve werkvloer. Met de bijdrage van Deloitte wordt deze pilotronde uitgebreid met een vierde werkgever.

Wil je als werkgever investeringen doen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemen, maar ervaar je (financiële) drempels hierbij? Dan kan het SIF ondersteuning bieden in de volgende drie fases:

 1. Ondersteuning bij business development: het SIF denkt mee en adviseert bij het opzetten van de business case en het in kaart brengen van de financieringsbehoefte. Ook betrekt het SIF relevante partners in de arbeidsmarktregio om een goede toeleiding en begeleiding van de doelgroep te waarborgen.
 2. Financial engineering: samen vaststellen welke drempels ervaren worden om de financiering rond te krijgen en hoe deze kunnen worden weggenomen. Het SIF verbindt financiers en initiatieven en ondersteunt jou als werkgever door toegang te geven tot dit netwerk.
 3. Financiering: indien na fase 2 een financieringsbehoefte overblijft, heeft het SIF de mogelijkheid om te financieren door het verstrekken van leningen of garanties (tussen de 100.000 en 500.000 EUR).

Bij financiering vanuit het SIF gaat het om de volgende soort investeringen:

 1. “Harde” investeringen in o.a. gebouwen, apparatuur, hulpmiddelen;
 2. “Zachte” investeringen in de ontwikkeling en implementatie van herontwerp van werk;
 3. Begeleidings- en coachingskosten en investeringen in een inclusieve arbeidscultuur.
Arbeidsmarktregio

Enthousiast geworden?

Om in aanmerking te komen voor de pilot, dien je aan de volgende criteria te voldoen:

 • Je ziet mogelijkheden om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak (richtlijn is minimaal 5 mensen) aan te nemen. Daarvoor dienen investeringen te worden gedaan die op dit moment niet (volledig) gefinancierd kunnen worden.
 • Je ziet de mogelijkheid om in de periode t/m augustus 2022 (indicatief) met het SIF en de arbeidsmarktregio de business case uit te werken en over te gaan tot investering.
 • Bij voorkeur heeft de investering een innovatief karakter, of wordt er gebruik gemaakt van inclusieve technologie om het werk toegankelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Er is een gezonde businesscase die het mogelijk maakt om de financiering af te lossen.
 • Met de investeringen wordt een bijdrage geleverd aan de doelen van het SIF:
  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraakindicatie (minimaal 1 jaar);
  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau);
  • Inclusieve arbeidsorganisatie (de gedragingen van personen in de organisatie leiden tot het aannemen en in dienst houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).
 • Je bent bereid om mee te werken aan de monitoring en evaluatie van de pilot t/m eind 2023 (indicatief).
 • Relevante partners uit de arbeidsmarktregio ondersteunen het initiatief.

Wil je meer weten over de werking van het SIF, het aanvraagproces en de financieringsvoorwaarden, bekijk dan het deelname en investeringsreglement. Wanneer je als werkgever in fase 3 een financieringsaanvraag bij het SIF indient, dient het investeringsmemorandum ingediend te worden. Bekijk hier de template voor welke informatie wordt uitgevraagd in het investeringsmemorandum.

Wil je in aanmerking komen voor de pilot?

Neem contact op
Deelname Investering Reglement