De financiering van Campooz

Hulpvraag

Campooz had aanvullende financiering nodig om deze ambitie te kunnen realiseren, onder andere voor de investeringen in werkplekken voor de doelgroep banenafspraak, extra voorraad tenten en extra voorraad trailers.

Ondersteuning

Het SIF heeft Campooz ondersteund in de drie fases om deze (financiële) drempels weg te nemen:

  1. Business development

Campooz had haar businessplan al grotendeels staan. Het SIF heeft dat plan samen met Campooz aangescherpt. Daarnaast heeft het SIF intensief gesproken met Werkplein Drentsche Aa (WPDA) om te kijken wat nodig is om de businesscase rond te krijgen.

  1. Financial engineering

Het SIF heeft Campooz daarnaast ondersteund in haar gesprekken met de andere financiers, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) en MKB Fonds Drenthe. In die gesprekken is gekeken naar de optimale samenwerkingsconstructie en is deze verder uitgewerkt en vormgegeven. Verder heeft het SIF afspraken gemaakt met WPDA over de gecreëerde maatschappelijke baten. Via   een resultaatafspraak zal WPDA aan Campooz een vergoeding betalen voor elke inclusieve duurzame baan die ze realiseert. Deze vergoeding wordt gebruikt om een deel van de lening van het SIF af te lossen.

  1. Financiering

Tot slot zal het SIF zelf een lening van 360.000 euro aan Campooz verstrekken om de businesscase sluitend te maken.

Impact

De impact van Campooz en SIF:

  • Het realiseren van 21 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2025.
  • Campooz zal werkzaamheden bij een sociale werkplaats onderbrengen. De medewerkers zullen assemblagewerkzaamheden gaan verrichten en worden hiervoor opgeleid en begeleid in samenwerking met WPDA.
  • Naast sociale impact wordt ook impact gemaakt voor het klimaat: Campooz produceert lokaler, maakt minder gebruik van internationaal transport en verlaagt daarmee haar CO2 uitstoot aanzienlijk.

Meer informatie