Investering Sociaal Innovatiefonds maakt inclusieve businesscase Campooz mogelijk

Gepubliceerd Op: 17 januari 2023

Naar verwachting 21 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Assen, dinsdag 17 januari 2023 – Het bedrijf Campooz uit Assen verplaatst een deel van haar productie en assemblage vanuit verschillende delen van de wereld naar Drenthe. Hiermee creëert het kampeermerk naar verwachting ruim 20 arbeidsplaatsen. Deze nieuwe werkplekken kunnen worden ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om dit te bewerkstelligen, ontvangt Campooz een lening van € 360.000 van het Sociaal Innovatiefonds (SIF), een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met Werkplein Drentsche Aa (WPDA) zijn resultaatafspraken gemaakt over de invulling van de banen. Naast het SIF zijn ook de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij en MKB Fonds Drenthe betrokken als financiers.

Eerlijk ondernemerschap

De eigenaren van Campooz, Gert IJszenga en Raoul Veldink, hebben de ambitie om zo eerlijk mogelijk te ondernemen. Zowel als producent en als werkgever. De ondernemers verliezen hun commerciële doestellingen hierbij niet uit het oog en streven naar een gezonde businesscase. De beslissing om een groter deel van het productieproces naar zich toe te trekken heeft veel voordelen. Naast baancreatie en sociale winst, neemt de CO2 uitstoot af, wordt het Drentse bedrijf een stuk minder kwetsbaar en vergroot  het de kwaliteit van hun producten. De nieuwe werkzaamheden die hieruit voortvloeien zijn uitermate geschikt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Succesvolle samenwerking

Naast baancreatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden werkzaamheden uitbesteed aan sociale werkplaatsen. Gert IJszenga, directeur en eigenaar Campooz: “Op dit moment hebben wij ongeveer 25 mensen in dienst. De stappen die we nu zetten, hebben grote invloed op onze organisatie. Niet alleen op de bedrijfscultuur, maar ook als het gaat om de ruimte die we nodig hebben. Samen met het SIF en WPDA hebben we onderzocht welke afspraken gemaakt moeten worden. Het resultaat is een krachtige samenwerking die onze inclusieve businesscase tot een succes gaat maken.”

Investeren in inclusiviteit

Het loont om te investeren in inclusiviteit, al gaan de baten vaak voor de kosten uit. Het SIF zorgt voor de voorfinanciering van kosten die gemaakt moeten worden om de banen te creëren. Vanuit de besparingen op bijvoorbeeld uitkeringen wordt Campooz deels beloond voor de gemaakte kosten. Rob Peelen, programmamanager van het SIF: ‘Het is ontzettend mooi om te zien hoe Campooz haar rol als eerlijke onderneming en werkgever invult. Ik ben trots dat het Sociaal Innovatiefonds heeft kunnen helpen bij het opzetten van een gezonde en inclusieve businesscase. Door anders naar arbeid, assemblage en de inrichting van de supply chain te kijken, realiseert Campooz zowel maatschappelijke als economische waarde. Een bijzonder onderdeel van deze samenwerking zijn de gemaakte afspraken over gecreëerde maatschappelijke baten. Via een resultaatafspraak ontvangt Campooz van WPDA een vergoeding voor elke duurzame inclusieve baan die ze realiseren. Deze vergoeding wordt gebruikt om een deel van de lening van het SIF af te lossen. Hiermee snijdt het mes aan meerdere kanten. We hopen dat het andere werkgevers en arbeidsmarktregio’s inspireert om ook deze slag te maken.’

Over Campooz

Campooz is een snelgroeiend bedrijf dat is gestart in 2016. De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en distributie van kampeer- en outdoorartikelen. Groot geworden door stoere vouwwagens met namen als Fat Freddy en Lazy Jack. Het assortiment bestaat verder uit caravanluifels en accessoires. Onder de namen Campooz en Rebel-Outdoor worden producten verkocht via een uitgebreid dealernetwerk in tien verschillende landen. Meer informatie op www.campooz.com.

Over het Sociaal Innovatiefonds (SIF)

Het SIF heeft als doel om drempels voor het investeren in inclusiviteit weg te nemen en de inclusieve businesscase van de werkgever sluitend te maken. Onder het motto ‘verbinden waar mogelijk, financieren waar nodig’, werkt het SIF met drie fases: business development, financial engineering en financiering. Dat houdt in dat er eerst wordt gekeken welke ondersteuning de werkgever nodig heeft om de drempels te overwinnen om tot duurzame afspraken met de arbeidsmarktregio te komen en de inclusieve businesscase gefinancierd te krijgen. Daarna wordt er een beroep gedaan op het ecosysteem van (financiële) partners om de vraag van de werkgever integraal te beantwoorden, zodat deze de investeringen kan doen die leiden tot duurzame baancreatie. Tot slot financiert het SIF zelf mee als dat nodig is. Social Finance NL voert het SIF uit en werkt hiervoor samen met Oneplanetcrowd, onderdeel van impact fondsmanager StartGreen Capital. Meer informatie op www.sociaalinnovatiefonds.nl.

Zoek op de site

Recente Berichten