Global Asset Services

Global Asset Services (G.A.S.) is sinds september 2019 actief binnen de IT-sector op het gebied van verwerking, reparatie, en verkoop van overbodig IT-materiaal (e-waste verwerking). Deze materialen worden waar kan gerepareerd om als refurbished verkocht te worden, en waar nodig ontmantelt voor recycling

Financieringsbehoefte

Global Asset Services biedt sinds de start van het bedrijf werkstages aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door ze IT-materiaal waar geen tweede leven in zat te laten ontmantelen. De ondernemers kregen ontzettend veel energie van het werken met deze doelgroep en zagen dat andersom het werk en de werkomgeving ook bij de werknemers erg goed beviel. Zo ontstond de ambitie om in totaal 15 tot 20 kandidaten een vaste baan aan te bieden en het aantal werkstageplekken uit te breiden tot 3050 plekken. Om die groei te kunnen maken, was er ook behoefte om te investeren in machines, vervoer, certificering en de bedrijfsruimte uit te breiden.  

Samenwerking met het SIF 


Het SIF heeft Global Asset Services in de eerste fase ondersteund bij het opstellen van de inclusieve businesscase. Toen de businesscase stond is er gezamenlijk onderzocht op welke wijze het plan gefinancierd kan worden. Onderdeel van deze financieringsmix zijn de resultaatfinancieringsafspraken die het SIF met de gemeente Haarlem en G.A.S. heeft gemaakt. De gemeente Haarlem vergoedt G.A.S. voor iedere werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt die zij duurzaam in dienst neemt en uitkeringsonafhankelijk maakt. Deze vergoeding wordt gebruikt om de lening van het Sociaal Innovatiefonds deels af te lossen.   

Wij zijn erg tevreden over de samenwerking met het SIF. Het SIF heeft ons intensief ondersteund bij onze aanvraag, waardoor wij ook zelf beter bewust zijn van waar we staan en daarnaast is onze positie verbeterd, omdat een deel van het risico nu afgedekt wordt met resultaatfinanciering Marcelino Balorian, co-founder en managing director Global Asset Services

Initiatief

Global Asset Services

Investering

250.000

Jaar

2024

Beoogde resultaten

tot 20 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 30 tot 50 werkstages

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Gemeente Haarlem

Arbeidsmarktregio

Zuid-Kennemerland en IJmond

Meer gefinancierde werkgevers