Yespers

Yespers werd opgericht in oktober 2014 met als doel een verandering te maken in het voedselsysteem, door smakelijke, gezonde en unieke producten te maken. Zoals Yespers het zelf al aangeeft: “lekkere producten (voor jou), duurzamer geproduceerd (voor onze planeet) én inclusiever gemaakt (voor de mensen in de voedselketen).” 

Financieringsbehoefte

Yespers gaat Europa’s eerste ‘Total Value Factory’ openen: een fabriek waar de grondstof als startpunt wordt genomen en volledig wordt verwerkt tot een reeks verschillende producten. Het gevolg is een productielijn zonder afval. De fabriek wordt zo ingericht dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook aan de slag kunnen. Voor het maken van de investeringen die nodig zijn voor de machines, locatie en arbeidsbegeleiding, is een aanvullende kapitaalbehoefte ontstaan. 

Samenwerking met het SIF

Yespers is een onderneming met een sociale aanpak en een circulaire missie. De onderneming past daarom niet zo makkelijk in de beoordelingscriteria van reguliere financiers. Juist daarom was Yespers een goede match voor het SIF: samen konden we in een intensief, maar effectief proces deze inclusieve en circulaire businesscase rond krijgen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een duidelijke financieringsbehoefte, waarna we gezamenlijk op zoek zijn gegaan naar andere financiers. Om de volledige financieringsbehoefte af te dekken heeft het SIF ook impact financier Het Apostolisch Genootschap betrokken.   

Initiatief

Yespers

Investering

400.000

Jaar

2024

Beoogde resultaten

24 duurzame banen en jaarlijks 2-3 leer-werktrajecten

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Kansen voor West, Stichting DOEN, Rabo Foundation, het Apostolisch Genootschap

Arbeidsmarktregio

Haaglanden

Meer gefinancierde werkgevers