A Beautiful Mess

A Beautiful Mess’, opgezet door Stichting Refugee Company, heeft als doel om horecalocaties te exploiteren waar mensen met een vluchtelingenachtergrond via een leerwerktraject of baan aan de slag kunnen. De medewerkers zijn voor een groot deel bewoners van asielzoekerscentra. Zo krijgen deze mensen de kans om verschillende vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen, om zo uiteindelijk makkelijker hun plek in de maatschappij te vinden. 

Financieringsbehoefte

A Beautiful Mess gaat, dankzij een samenwerking met Booking.com, op de locatie van het hoofdkantoor van Booking.com, een nieuwe locatie openen. Door deze locatie te openen, kunnen in vijf jaar tijd 425 mensen met een vluchtelingenachtergrond een traineeship doorlopen en er is plek voor 24 mensen die in een duurzame baan aan de slag zullen.  

Samenwerking met het SIF 

A Beautiful Mess wordt meer dan alleen een restaurant. Het wordt een impacthub met events, een impact-programmering, workshops, private party’s en een kookstudio en er wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere impact ondernemers. De investeringen die nodig zijn om A Beautiful Mess op te zetten en op deze grote schaal werkgelegenheid voor de doelgroep te realiseren konden niet afgedekt worden door reguliere financiers. Het Sociaal Innovatiefonds, Rabo Foundation en het Apostolisch Genootschap hebben de handen ineengeslagen en de realisatie van het restaurant gefinancierd. In het voortraject heeft het Sociaal Innovatiefonds intensief samengewerkt met A Beautiful Mess om de inclusieve businesscase op te stellen. Daarnaast heeft het Sociaal Innovatiefonds het Apostolisch Genootschap als impact financier betrokken bij deze financiering om gezamenlijk de financieringsvraag af te dekken. 

Dankzij SIF kunnen we onze onderneming laten groeien. Op zo’n centrale plek in Amsterdam een restaurant en evenementenlocatie openen met bewoners van asielzoekerscentra is precies wat Nederland nu nodig heeft. Hier gaan wij werelden verbinden.” – Fleur Bakker, Directeur Refugee Company

Initiatief

A Beautiful Mess

Investering

300.000

Jaar

2024

Beoogde resultaten

24 duurzame banen en 425 leerwerkplekken

Partijen

Apostolisch Genootschap, Rabo Foundation

Arbeidsmarktregio

Groot Amsterdam

Meer gefinancierde werkgevers