Over United Repair Centre

United Repair Centre is een nieuwe organisatie, opgezet door de directie van Makers Unite. Makers Unite is een succesvolle sociale onderneming, in 2016 opgericht, en richt zich op het produceren van duurzame kleding. De medewerkers van Makers Unite zijn statushouders, die via Makers Unite een kans krijgen op de arbeidsmarkt. United Repair Centre gaat kledingreparaties voor kledingmerken uitvoeren, zodat deze kleding langer gebruikt kan blijven worden. Patagonia is de launching customer.

Daarnaast heeft United Repair Centre ondertussen ook andere opdrachtgevers aan zich weten te binden. De onderneming wordt onder meer ondersteund door het Amsterdam Economic Board.

De ambitie van United Repair Centre is om in de komende 5 jaar (tot en met eind 2026) 106 (FTE) banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te realiseren, waarvan 85 banen voor statushouders en 21 banen voor de doelgroep banenafspraak.

De financieringsbehoefte

Om deze ambitie te kunnen realiseren, was United Repair Centre op zoek naar financiering, onder meer ter dekking van de aanloopkosten, harde investeringen in machines, voorraden en infrastructuur en zachte investeringen (voorfinanciering) voor het vinden en begeleiden van de doelgroep. Onderdeel van de begeleidingskosten die gemaakt worden is het opzetten van een speciaal trainingsprogramma voor mensen met een arbeidsbeperking.

Met oog op het realiseren van haar ambitie, ervoer United Repair Centre drempels in het rondmaken van de inclusieve businesscase. Omdat de organisatie in de startup fase zit, konden reguliere financiers niet financieren. De onderneming had al verschillende impactfinanciers betrokken, maar de focus lag vooral op het financieren van de aanloopperiode (eerste twee jaar). Er was nog geen oplossing in zicht om tot een duurzame financiering van de inclusieve businesscase te komen. Daarnaast werkt de directie van United Repair Centre al langer met statushouders, maar is de inzet van de doelgroep banenafspraak en de daarbij behorende te maken afspraken met de arbeidsmarktregio nieuw voor hen. Om deze drempels te overkomen heeft United Repair Centre een aanvraag ingediend bij het SIF.

Ondersteuning en financiering SIF

Vanuit deze aanvraag heeft het SIF United Repair Centre ondersteund in de drie fases om deze (financiële) drempels weg te nemen:

  1. Business development

Het businessplan van United Repair Centre stond al grotendeels. Het SIF heeft ondersteund bij de aanscherping van dit plan en het goed meenemen van de doelgroep banenafspraak, inclusief de toeleiding en begeleiding van de doelgroep. Hiervoor heeft het SIF onder andere ondersteund in het maken van de juiste afspraken met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.

  1. Financial engineering

Het SIF heeft United Repair Centre ondersteund in de doorontwikkeling van de businesscase en het opstellen van een dekkingsplan met als doel om tot een duurzame financiering te komen waarbij het realiseren van duurzame banen centraal staat. Daarnaast heeft het SIF geholpen bij het betrekken van de andere impactfinanciers en de financial engineering fase de rol als lead financier op zich genomen door de belangen en voorwaarden van de verschillende financiers bijeen te brengen en een intercreditor-overeenkomst af te stemmen.

  1. Financiering

Tot slot heeft het SIF zelf een lening van EUR 400.000 aan United Repair Centre verstrekt om de businesscase sluitend te maken.

Impact

  • 106 (FTE) banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (eind 2026), waarvan 85 banen voor statushouders en 21 banen voor de doelgroep banenafspraak. Omgerekend naar de definitie van een baan vanuit de banenafspraak (25,5 uur per week) komt dit neer op 31 banen.
  • Training on the job en een Reparatie Academie waarbij medewerkers worden opgeleid en begeleid om kleding te repareren (o.a. elementen in productkennis, technieken en soft skills).
  • Naast sociale impact ook klimaat impact: in de eerste 5 jaar wordt naar verwachting 1 miljoen kilo aan textielafval voorkomen. Over 15 jaar zal naar verwachting de uitstoot van 18 miljoen kilo CO2 bespaard worden.

Uit de impactanalyse van de financiering uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek blijkt dat het verwachte maatschappelijk saldo van de financiering uit kan komen op 1,5 miljoen EUR

Meer informatie:

Website: www.unitedrepaircentre.com

Nieuwsbericht over de financiering van het SIF (zolang deze nog niet def is zouden we kunnen linken naar Het Sociaal Innovatiefonds financiert werkgevers met een missie – Social Finance NL (socfin.nl)

 

 

 

 

 

Initiatief

United Repair Centre

Investering

400.000

Jaar

2022

Beoogde resultaten

106 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Rabobank Foundation, ROM in West, Oranje Fonds, Fair Capital Partners, Start Foundation

Arbeidsmarktregio

Amsterdam

Zoek op de site

Recente Initiatieven