United Repair Centre

United Repair Centre voert kledingreparaties uit voor een aantal kledingmerken, zodat deze kleding langer gebruikt kan worden. Patagonia was de launching customer. Het bedrijf is opgezet door Makers Unite, een sociale onderneming die duurzame kleding maakt met statushouders die zo een kans krijgen op de arbeidsmarkt.   

Financieringsbehoefte

United Repair Centre had als ambitie om in vijf jaar tijd tot 106 banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarvan 85 banen voor statushouders en 21 banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Om deze ambitie te kunnen realiseren, was United Repair Centre op zoek naar kapitaal voor de aanloopkosten, harde investeringen in machines, voorraden en infrastructuur en zachte investeringen (voorfinanciering) voor het vinden en begeleiden van de doelgroep. Onderdeel van de begeleidingskosten die gemaakt worden is het opzetten van een speciaal trainingsprogramma voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Deze video is gemaakt door Sustainable Innovators

Samenwerking met het SIF

Voor een opstartfase van 2 jaar had Makers Unite al financiering ontvangen, maar er was nog geen dekkend plan klaar voor een duurzame voortzetting van het bedrijfsmodel. Daarnaast was het werken met mensen met een arbeidsbeperking nieuw voor United Repair Centre. Het SIF heeft ondersteund in de samenwerking met de arbeidsmarktregio en samen met een consortium van financiers is een dekkingsplan opgesteld voor de kosten die gemaakt moesten worden om duurzame banen te kunnen bieden aan de doelgroep. Het SIF heeft als lead investeerder de leiding genomen in het samenbrengen van het consortium van investeerders dat aan de volledige financieringsbehoefte van United Repair Centre kon voldoen.

“De tijd en aandacht die er was om tot de juiste financiering te komen met de juiste partijen heb ik als heel bijzonder ervaren.” – Thami Schweichler, oprichter United Repair Centre

Initiatief

United Repair Centre

Investering

400.000

Jaar

2022

Beoogde resultaten

106 arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Partijen

Sociaal Innovatiefonds, Rabobank Foundation, ROM in West, Oranje Fonds, Fair Capital Partners, Start Foundation

Arbeidsmarktregio

Groot-Amsterdam

Meer gefinancierde werkgevers