VOOR WIE

Het SIF bouwt aan een ecosysteem van publieke en private partijen om gezamenlijk met de werkgever de barrières inzichtelijk te maken en weg te nemen om de businesscase voor een inclusieve werkvloer rond te maken.

  • Wil je als werkgever investeringen doen om de doelgroep banenafspraak in te zetten, maar ervaar je (financiële) drempels hierbij? Lees meer over welke ondersteuning het SIF kan bieden.

  • Wil je weten hoe je als financier kunt bijdragen aan de ontwikkeling van het fonds of gezamenlijk met het SIF werkgevers kan ondersteunen? Lees meer over de samenwerking van het fonds met financiers.

  • Wil je weten hoe je als partner vanuit de arbeidsmarktregio kunt samenwerken met het SIF om de werkgever optimaal te ondersteunen bij het investeren in een inclusieve werkvloer? Lees meer over hoe het SIF samenwerkt met partners in de arbeidsmarktregio.

  • Met een aantal leveranciers van SZW onderzoeken we in een pilot de mogelijkheid voor het inzetten van hun social return verplichting middels een bijdrage aan het SIF. Lees meer over deze pilot.

CONTACT

Wil je meer weten over het SIF? Neem dan contact met ons op.