Pilot Social Return

Binnen de eerste pilotfase van het SIF is een pilot Social Return uitgevoerd in samenwerking met SZW. Met een aantal leveranciers van SZW onderzochten we de mogelijkheid voor het inzetten van hun social return verplichting middels een financiële bijdrage aan het SIF. Door middel van deze bijdrage droegen deze leveranciers bij aan de impactdoelen van het SIF:

  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraak indicatie (minimaal 1 jaar);
  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau);
  • Inclusieve arbeidsorganisatie.

Naast de financiële bijdrage werd een zelfscan inclusiviteit uitgevoerd door middel van de Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO) opgesteld door TNO. De VIO bracht de intentie, vaardigheden en de belemmeringen die ervaren worden op het gebied van inclusiviteit in kaart. De uitkomsten uit de VIO gaven de leveranciers vervolgens handvatten om toe te kunnen werken naar een inclusieve arbeidsorganisatie.

Deze pilotfase is inmiddels afgerond en wordt onderzocht. In het huidige programma is daarom geen mogelijkheid om je social return verplichting via het SIF te voldoen.