Pilot Social Return

Binnen de pilotfase van het SIF wordt een pilot Social Return uitgevoerd in samenwerking met SZW. Met een aantal leveranciers van SZW onderzoeken we de mogelijkheid voor het inzetten van hun social return verplichting middels een financiële bijdrage aan het SIF. Door middel van deze bijdrage dragen deze leveranciers bij aan de impactdoelen van het SIF:

  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraak indicatie (minimaal 1 jaar);
  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau);
  • Inclusieve arbeidsorganisatie.

Naast de financiële bijdrage zal een zelfscan inclusiviteit uitgevoerd worden door middel van de Vragenlijst Inclusief Ondernemen (VIO) opgesteld door TNO. De VIO brengt de intentie, vaardigheden en de belemmeringen die ervaren worden op het gebied van inclusiviteit in kaart. De uitkomsten uit de VIO geven de leveranciers handvatten om toe te kunnen werken naar een inclusieve arbeidsorganisatie.