Sociaal Innovatiefonds financiert nog eens vier inclusieve werkgevers

Gepubliceerd Op: 9 april 2024

Na de succesvolle investeringen in Social Capital, United Repair Centre en Campooz, kunnen we met gepaste trots nog eens vier werkgevers aankondigen die steun ontvangen van het Sociaal Innovatiefonds (SIF) voor hun plannen om te investeren in meerdere werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: A Beautiful Mess, Energiebox, Global Asset Services, en Yespers. Met deze vier werkgevers erbij heeft het SIF zeven werkgevers gefinancierd die samen tot wel 445 duurzame banen gaan realiseren. Hoog tijd om deze nieuwe werkgevers te introduceren.

A Beautiful Mess

A Beautiful Mess, opgezet door Stichting Refugee Company, heeft als doel om horecalocaties te exploiteren waar mensen met een vluchtelingenachtergrond via een leerwerktraject of baan aan de slag kunnen. Dankzij een samenwerking met Booking.com, opent A Beautiful Mess op het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam een prachtig nieuw restaurant. Het SIF, Rabo Foundation en het Apostolisch Genootschap hebben de handen ineengeslagen en de realisatie van het restaurant gefinancierd. Door deze locatie te openen, kunnen in vijf jaar tijd 425 mensen met een vluchtelingenachtergrond een traineeship doorlopen en is er plek voor 24 mensen die in een duurzame baan aan de slag kunnen. Bovendien wordt A Beautiful Mess meer dan alleen een restaurant. Het wordt een impacthub met events, een impact-programmering, workshops en een kookstudio en er wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere impactondernemers.

Energiebox

Energiebox helpt bewoners van sociale huurwoningen en/of in energiearmoede met laagdrempelige energiebesparende maatregelen en tips. Energiebox doet dit met een team van lokale werkzoekenden, voornamelijk bestaande uit vijftigplussers en mensen uit de doelgroep banenafspraak. Energiebox heeft de ambitie om haar werkzaamheden op te schalen en daarmee meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én meer huishoudens te ondersteunen met energiebesparende maatregelen. Om deze opschaling te financieren hebben SIF en Start Foundation de handen ineengeslagen. Met de investering van het SIF en Start Foundation worden het komend jaar 47 duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd.

Global Asset Services

Global Asset Services richt zich op een uitermate schone verwerking van IT-materiaal, om het proces van afvalverwerking zo duurzaam en circulair mogelijk in te richten. Daarnaast zet Global Asset Services zich actief in voor een inclusieve werkvloer door een groot deel van de werkzaamheden, zoals demontage, wissen van harde schijven en inpakwerk, te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om op een grotere schaal inclusief te ondernemen, heeft het SIF een lening verstrekt. Deze financiering wordt onder meer gebruikt om een groter pand te betrekken, waardoor extra werkplekken gecreëerd kunnen worden. In totaal creëert Global Asset Services in de komende vijf jaar tot 20 duurzame banen en 30 tot 50 werkstages voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uniek aan de samenwerking met Global Asset Services, is dat er ook resultaatfinancieringsafspraken zijn gemaakt met de gemeente Haarlem. Voor iedere duurzame baan die Global Asset Services creëert, ontvangen zij een vergoeding van de gemeente Haarlem. Deze vergoedingen worden gebruikt om de lening van het SIF deels mee af te lossen.

Yespers

Ontbijtproducent Yespers heeft als doel een verandering teweeg te brengen in het voedselsysteem: lekkere producten (voor de consument), duurzaam geproduceerd (voor de planeet) én inclusiever gemaakt (voor de mensen die werken in de voedselketen). Hiervoor heeft Yespers de ambitie om een fabriek te openen waar de grondstof, in dit geval de appel, als startpunt wordt genomen en volledig verwerkt wordt tot producten: de Total Value Factory. In deze ‘Total Value Factory’ betaalt Yespers een eerlijke prijs aan de fruittelers en wordt verspilling van waardevolle grondstoffen voorkomen. Bovendien worden in de fabriek tot 24 banen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met Stichting DOEN, het Apostolisch Genootschap, Rabo Foundation en Kansen voor West – Europese Unie slaat het SIF de handen ineen om de missie van Yespers op grote schaal te verwezenlijken: een positieve verandering in de voedingsbranche en investeren in een inclusieve werkvloer.

Investeren in een inclusieve werkvloer loont

Rob Peelen, programmamanager Sociaal Innovatiefonds: “De afgelopen jaren hebben we het Sociaal Innovatiefonds ontwikkeld voor én met inclusieve werkgevers. We hebben goed geluisterd naar de behoeften van inclusieve werkgevers. Waar de drempels voor inclusief werkgeverschap zitten. En wat er nodig is om de benodigde investeringen te kunnen doen. Social Capital, United Repair Centre, Campooz, A Beautiful Mess, Energiebox, Global Asset Services en Yespers: allemaal andere organisaties, maar met één gezamenlijk doel: duurzame banen realiseren voor mensen die anders geen baan zouden hebben. Het is bijzonder om te zien hoe elke organisatie dit op zijn eigen manier doet, maar de uitdagingen om te investeren in grootschalige inclusiviteit vaak wel dezelfde zijn. Het Sociaal Innovatiefonds is er om te helpen bij deze uitdagingen, zodat de onderneming kan doen wat zij moet doen: ondernemen en impact maken!”