Nederlandse impactfinanciers investeren € 1,5 miljoen in United Repair Centre

Gepubliceerd Op: 14 februari 2023

Sportmerk Decathlon start pilot met reparatieservice in businessmodel

Een consortium van Nederlandse impactfinanciers investeert €1,5 miljoen om de transitie naar een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame textielindustrie te versnellen. De financiering gaat naar het missiegedreven United Repair Centre (URC) dat hiermee ruim 100 banen creëert voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en 1 miljoen kilo textielafval bespaart. Het URC stimuleert kledingmerken en consumenten om kleding te repareren en de levensduur te verlengen zodat de CO2-footprint verkleint. De kledingreparaties worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De investering helpt URC om te versnellen en volgt uit een krachtenbundeling van de Rabo Foundation, het Sociaal Innovatiefonds, Oranje Fonds, Fair Capital Partners Impact Investing, Start Foundation en ROM InWest. Na outdoormerk Patagonia en kledingmerk Scotch & Soda start nu ook sportmerk Decathlon een pilot met het implementeren van de reparatieservice van United Repair Centre in hun businessmodel.

Een investering met maatschappelijk rendement

Een groot deel van de investering wordt gebruikt voor het aannemen en begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo ontwikkelt URC een speciaal opleidingsprogramma, de ´URC Academy´, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt tot gecertificeerd kledingmaker. De investering van het consortium creëert ruim 100 banen voor mensen met een arbeidsbeperking en stimuleert systeemverandering in de vervuilende kledingindustrie. Rob Peelen, programmamanager van het Sociaal Innovatiefonds (SIF): “Het mes snijdt bij URC aan meerdere kanten. Zo verduurzaamt URC de textielindustrie van binnenuit door samen met pionierende merken als Patagonia kledingreparatie de norm te maken en creëert tegelijkertijd grote sociale impact door te werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het SIF ondersteunt ondernemers die een positieve businesscase zien in inclusiviteit, maar hulp nodig hebben om deze case rond te krijgen. Daarom financiert het SIF het URC met een lening van € 400.000. Wij hebben berekend dat de sociale winst van deze financiering kan oplopen tot € 1.500.000. En deze winst staat dan nog los van de ecologische impact én de impact die gecreëerd wordt door de andere financieringen van het consortium, het totale maatschappelijke rendement van het consortium is aanzienlijk hoger.”

URC versnelt, sportmerk Decathlon start met pilot

Enkele maanden geleden ging URC van start met samenwerkingen met outdoormerk Patagonia en kledingmerk Scotch & Soda. Nu treedt ook Decathlon als samenwerkingspartner toe.  Het sportmerk startte in januari een pilot om diverse (wintersport)kleding een langer bestaan te geven. Onder het motto van het URC ‘Repair is the new cool’, roept Decathlon haar klanten op om tot en met 31 maart naar de winkels in Rotterdam en Den Haag te komen voor kledingreparaties als aanvullende service. Alle jassen en wintersportbroeken van de eigen merken Wedze, Dreamscape, Quechae en Forclaz zijn welkom voor reparatie. Deze service is gratis wanneer het binnen de garantieperiode valt. Producten die buiten de garantievoorwaarden vallen, kunnen tegen betaling gerepareerd worden. De reparaties worden uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werkt Decathlon aan een meer circulair systeem en haar missie om het plezier en de voordelen van sport op een duurzame manier toegankelijk te maken voor iedereen.

Een businessmodel voor een betere wereld

Financieringen worden doorgaans uitsluitend gebaseerd op financiële KPI’s, waardoor het voor sociale ondernemers vaak moeilijker is om de juiste financiering te krijgen. Thami Schweichler, oprichter van het URC: “Het is geweldig dat maar liefst zes impactfinanciers bereid zijn om ons te ondersteunen in onze missie om jaarlijks 300.000 hoogwaardige kledingreparaties uit te voeren. Dit biedt niet alleen vertrouwen in ons businessmodel, maar ook in de medemens die durft te investeren in een betere wereld. Bovendien bieden de professionele begeleiding en adviezen die we van het consortium krijgen hoop voor de toekomst waarin het URC een voorbeeld businessmodel kan zijn voor anderen. Als impact ondernemer loop je er namelijk vaak tegenaan dat de impact die je maakt niet meegenomen wordt in de businesscase. De maatschappelijke waarde die je creëert is dus niet terug te zien, terwijl dat juist de kern van de organisatie vormt. Met de investering van dit consortium kunnen wij onze impactdroom realiseren.”

Uniek consortium impactfinanciers

Het investeringsconsortium bestaat uit zes impactfinanciers die met hun financieringen bijdragen aan duurzame en schaalbare maatschappelijke impact, onder meer door de realisatie van banen voor statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. In de door de overheid gemaakte ‘banenafspraak’ staat dat er begin 2026 in totaal 125.000 reguliere banen zijn gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking (ten opzichte van 2015). Dit is de eerste keer dat deze partijen in deze samenstelling hun krachten bundelen om de maatschappelijke impact te vergroten:

–       Rabo Foundation | Een onafhankelijke stichting gelieerd aan de Rabobank die wereldwijd ondernemingen steunt bij het realiseren van economische, sociale en ecologische impact.

–       Sociaal Innovatiefonds | Publiek-privaat fonds en een initiatief van het ministerie van SZW om inclusiviteit bij werkgevers te bevorderen.

–       Oranje Fonds | Steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk met als doel dat iedereen mee kan doen in de samenleving en niemand er alleen voor staat.

–       Fair Capital Partners Impact Investing | Bij het verstrekken van leningen werkt het Oranje Fonds samen met Fair Capital Partners Impact Investing, een impact investeerder die helpt kapitaal duurzaam in te zetten door het te investeren in ondernemingen met een duidelijke maatschappelijke of duurzame missie.

–       Start Foundation | Onafhankelijk vermogensfonds dat zich inzet voor een maatschappij waar iedereen werkt en die voor iedereen werkt.

–       ROM InWest | Regionale ontwikkelingsmaatschappij van Noord-Holland, helpt ondernemers die impact maken door ze inhoudelijk verder op weg te helpen, te koppelen aan de juiste partijen en financieel te ondersteunen vanuit de fondsen.

In opdracht van Makers Unite werd de financiering van het United Repair Centre begeleid door Generous Minds. Generous Minds is een coöperatie van impact gedreven experts die maatschappelijke ondernemingen ondersteunt met zowel expertise als toegang tot impact gedreven kapitaal.