Gemeente Haarlem en Sociaal Innovatiefonds investeren in inclusieve werkgever Global Asset Services

Gepubliceerd Op: 15 mei 2024

Het Haarlemse IT-verwerkingsbedrijf ‘Global Asset Services’ gaat opschalen en uitbreiden door een aanvullende locatie te openen, genaamd ‘De Werf’. De Werf gaat op grote schaal overbodige IT-materialen verwerken vanuit gemeentelijke- en bedrijfsmatige afvalstromen (e-waste). Met deze opschaling creëert Global Asset Services in de komende vijf jaar tot 20 duurzame banen en 30 tot 50 werkstages voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze uitbreiding te financieren, ontvangt Global Asset Services een lening van €250.000 van het Sociaal Innovatiefonds (SIF). Daarnaast zijn er resultaatfinancieringsafspraken gemaakt met de gemeente Haarlem: voor iedere duurzame baan keert de gemeente Haarlem6.000 uit, met een maximale vergoeding van150.000. Deze vergoeding wordt gebruikt om de lening van het SIF af te lossen. Wethouder Diana van Loenen bracht vandaag samen met Michiel Tunnissen, afdelingshoofd Werkgevers bij het ministerie van Social Zaken en Werkgelegenheid, en Pascal de Zwart, adviseurs werkgeversdienstverlening bij SpaarneWerkt een bezoek aan deze inclusieve werkgever.

 

Circulaire bedrijfsvoering en een duurzaam personeelsbeleid

Global Asset Services richt zich op een schone verwerking van IT-materiaal, om het proces van afvalverwerking zo duurzaam en circulair mogelijk in te richten. Daarnaast zet Global Asset Services zich actief in voor een inclusieve werkvloer door een groot deel van de werkzaamheden, zoals demontage, wissen van harde schijven en inpakwerk, te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Oprichters Joey Brammer en Marcelino Balorian: “Ieder mens heeft talenten en verdient de kans om deze ontdekken. Veel van het werk dat bij ons gedaan moet worden, biedt hier ook de mogelijkheid toe. Bovendien is het een hele fijne doelgroep om mee te werken en krijgen we er echt energie van om te zien dat mensen hier echt opbloeien.”

20 duurzame banen

Om de nieuwe locatie ‘De Werf’ en bijbehorende arbeidsplaatsen te realiseren, ontvangt Global Asset Services een lening van €250.000 van het Sociaal Innovatiefonds, een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat werkgevers helpt bij het investeren in inclusiviteit. Op ‘De Werf’ moeten over de komende vijf jaar tot 20 duurzame banen gerealiseerd worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt De Werf ook ruimte voor een groep van 30 tot 50 mensen om werkritme op te doen door middel van werkstages. Deze werkstage maakt onderdeel uit van het re-integratietraject van participatiebedrijf Spaarne Werkt en duurt 3 tot 6 maanden. Een aantal van deze mensen kunnen doorstromen om bij Global Asset Services in loondienst te treden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de gemeente Haarlem, Spaarne Werkt en het Werkgeversservicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond.

Resultaatfinancieringsafspraken gemeente Haarlem

De duurzame inclusieve werkgelegenheid die Global Asset Services met de opschaling creëert, levert veel maatschappelijke winst op. Samen met Social Finance NL, de uitvoerder van het Sociaal Innovatiefonds, zijn de mogelijkheden onderzocht om een deel van deze maatschappelijke winst bij de onderneming terug te laten komen in de vorm van resultaatfinanciering. Zodoende heeft de gemeente Haarlem toegezegd om voor iedere duurzame baan die Global Asset Services creëert en waarmee een medewerker uitkeringsonafhankelijk wordt, €6.000 uit te keren. Deze vergoeding wordt gebruikt om de lening van het SIF af te lossen, waarbij de maximale vergoeding van €150.000. Daarnaast staat de gemeente garant voor tien banen.

Investeren in een inclusieve arbeidsmarkt loont

Diana van Loenen, Wethouder Sociale Zaken: ‘’Het is ons doel om zoveel mogelijk Haarlemmers naar een duurzame arbeidsplek te begeleiden. Het werk van Global Asset Services helpt bij deze doelstelling. Het is een win-win-win: het helpt de Global Asset Services, de gemeente en natuurlijk de medewerker zelf.’’

Rob Peelen, director bij Social Finance NL en programmamanager van het Sociaal Innovatiefonds: “Door deze samenwerking wordt de inclusieve businesscase van de werkgever verder versterkt en is het fundament gelegd voor een duurzaam partnership waar alle betrokken partijen – in het bijzonder de toekomstige medewerker – baat bij hebben. Bovendien geeft gemeente Haarlem met deze resultaatfinancieringsafspraak hét voorbeeld van publiek-private samenwerking voor een inclusieve arbeidsmarkt: Global Asset Services investeert in het realiseren van duurzame banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En als de baan eenmaal gerealiseerd is, ontvangt Global Asset Services een vergoeding vanuit de gemeente, betaald vanuit de besparingen op onder andere uitkeringen. Zo loont een inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen.”

Over Global Asset Services

Global Asset Services is sinds september 2019 actief binnen de IT-sector op het gebied van verwerking, reparatie, vernietiging en verkoop van overbodig IT-materiaal (‘e-waste verwerking’). Daarbij richt de organisatie zich op een uitermate schone verwerking van IT-materiaal, om het proces van afvalverwerking zo duurzaam en circulair mogelijk in te richten. Daarnaast zet Global Asset Services zich actief in voor een inclusieve werkvloer door een groot deel van de werkzaamheden, zoals demontage, wissen van harde schijven en inpakwerk, te laten uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Global Asset Services is gevestigd in Haarlem.