Extra impuls voor het Sociaal Innovatiefonds door schenking van Deloitte

Gepubliceerd Op: 28 juni 2021

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar het initiatief genomen om het Sociaal Innovatiefonds op te zetten om werkgevers te helpen bij het investeren in een inclusieve werkvloer en het verhogen van de arbeidsparticipatie van mensen uit de doelgroep banenafspraak (mensen met een arbeidsbeperking). Het Sociaal Innovatiefonds begeeft zich nog in de pilotfase, maar kan nu al uitbreiden door een schenking van Deloitte van 300.000 euro. Vandaag hebben Johan Stuiver, director Deloitte Consulting Public Sector en Rob Peelen van Social Finance NL, programmamanager van het Sociaal Innovatiefonds de afspraken over de bestemming van de schenking bekendgemaakt.   

Het Sociaal Innovatiefonds
Een inclusieve werkvloer loont. Werkgevers weten dit, maar hebben soms een beetje hulp nodig om de bijbehorende businesscase sluitend te maken. Het Sociaal Innovatiefonds heeft als doel om werkgevers hierbij te helpen en ze te ondersteunen bij het doen van investeringen in onder meer technologische aanpassingen om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak aan te nemenBinnenkort start de eerste pilotronde waarin drie werkgevers een lening uit het fonds krijgen. Met de bijdrage van Deloitte wordt deze pilotronde uitgebreid met een vierde werkgever. Hierdoor kunnen er nog meer duurzame banen worden gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Samen voor echte resultaten 
Johan Stuiver, director Deloitte Consulting Public Sector: “Deloitte heeft een lange traditie in het bevorderen van de arbeidsparticipatie, zowel binnen als buiten Deloitte. Arbeidsparticipatie is van groot belang voor de hele maatschappij. Maar duurzaam aan het werk zijn is voor mensen met een arbeidsbeperking geen vanzelfsprekendheid. Al helemaal niet in tijden van coronaVeel werkgevers willen graag het verschil maken, maar lopen tegen belemmeringen aan. Wij zijn daarom zeer gecharmeerd van de aanpak van het Sociaal Innovatiefonds waarin gewerkt wordt aan een ecosysteem van publieke en private partners en waarin de vraag van de werkgever steeds centraal wordt gezet. Het klinkt logisch, maar in het sociale domein is dit geen vanzelfsprekendheid. Het feit dat SZW hiertoe het initiatief heeft genomen zien wij als bijzonder en een waardevolle ontwikkeling en juichen wij van harte toe. Met onze bijdrage willen we dit initiatief ondersteunen en zien we tegelijkertijd een mooie kans om duurzame banen te realiseren voor de mensen die het zo hard nodig hebben. We hopen dat andere bedrijven ons voorbeeld volgen.”   

Uitbreiding van de pilot
Momenteel wordt de pilot van het Sociaal Innovatiefonds uitgevoerd in twee arbeidsmarktregio’s, te weten Groningen en Helmond – De Peel.  Werkgevers vanuit deze arbeidsmarktregio’s krijgen de kans om met ondersteuning vanuit het Sociaal Innovatiefonds in de vorm van leningen of garanties te investeren in inclusiviteit.  

 Rob Peelen, programmamanager Sociaal Innovatiefonds: “Na een intensieve voorbereidingsperiode waarin we met een grote groep van publieke en private stakeholders de kaders van het Sociaal Innovatiefonds hebben vormgegeven, staan we nu aan de vooravond van de eerste financieringen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Dat we al in deze fase naast SZW ook de eerste private bijdrage mogen verwelkomen is prachtig nieuws voor het Sociaal Innovatiefonds en de werkgevers die willen investeren in inclusiviteit, maar vooral voor de mensen voor wie we het verschil kunnen maken. Het Sociaal Innovatiefonds financiert weliswaar de werkgever, maar ons doel is om op deze manier duurzame banen te realiseren voor mensen die door een arbeidsbeperking nu geen werk kunnen vinden. Nu we de pilot kunnen uitbreiden met een vierde werkgever kunnen we nog meer banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperkingBij een succesvolle pilot is het streven om het Sociaal Innovatiefonds snel landelijk uit te rollen. Met de bijdrage van Deloitte zetten we een mooie stap in deze richting.

Directeur Werknemersregelingen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Araya Sumter, is blij met de bijdrage van Deloitte: “Iedereen heeft een eigen talent en iedereen kan daarmee zijn of haar bijdrage leveren op de arbeidsmarkt. Hoewel er gelukkig steeds meer mensen met een beperking een baan vinden, staan er ook nu nog te veel mensen aan de kant. Om daar wat aan te doen starten we met de pilot van het Social Innovatiefonds, dat werkgevers helpt om de werkomgeving zo vorm te geven dat iedereen er aan de slag kan. Publieke en private partijen werken hierbij samen. Dat het fonds in deze fase al de eerste private bijdrage mag verwelkomen is een goed signaal en biedt aan nog meer mensen kansen.”

Meedoen met het Sociaal Innovatiefonds? 
Met de steun van Deloitte kan het Sociaal Innovatiefonds een vierde werkgever ondersteunenZie jij als werkgever de meerwaarde van een inclusieve werkvloer? Bijvoorbeeld door de gemotiveerde werknemers die dit brengt of om in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt. En wil je hierin investeren, maar ervaar je drempels bij het rondkrijgen van je businesscase? Kijk dan op de website www.sociaalinnovatiefonds.nl of het Sociaal Innovatiefonds iets voor jou is. Wie weet word jij de vierde werkgever die het Sociaal Innovatiefonds gaat ondersteunen. 

 Ben je geïnspireerd door de bijdrage van Deloitte aan het Sociaal Innovatiefonds en wil je weten hoe je naast SZW en Deloitte ook als bedrijf kunt bijdragen aan de ontwikkeling van het fonds? Neem dan contact op met Rob Peelen (programmamanager) van Social Finance NL via rob.peelen@socfin.nl of 0613491932.  

Zoek op de site

Recente Berichten