VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor de pilot, dient een werkgever aan de volgende criteria te voldoen:

 • Er zijn mogelijkheden om groepen mensen uit de doelgroep banenafspraak (richtlijn is minimaal 5 mensen) aan te nemen. Daarvoor dienen investeringen te worden gedaan die op dit moment niet (volledig) gefinancierd kunnen worden.
 • In de periode t/m augustus 2022 (indicatief) kan met het SIF en de arbeidsmarktregio de businesscase uitgewerkt worden en overgegaan tot investering.
 • Bij voorkeur heeft de investering een innovatief karakter, of wordt er gebruik gemaakt van inclusieve technologie om het werk toegankelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Er is een gezonde businesscase die het mogelijk maakt om de financiering af te lossen.
 • Met de investeringen wordt een bijdrage geleverd aan de doelen van het SIF:
  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraakindicatie (minimaal 1 jaar);
  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau);
  • Inclusieve arbeidsorganisatie.
 • De werkgever is bereid om mee te werken aan de monitoring en evaluatie van de pilot t/m eind 2023 (indicatief).
 • Relevante partners uit de arbeidsmarktregio ondersteunen het initiatief.

Meer weten over de voorwaarden voor een financieringsaanvraag bij het SIF? Bekijk het deelname en investeringsreglement.

Reglement

Mocht er in fase 3 een financieringsbehoefte over blijven, kan de werkgever een financieringsaanvraag indienen bij het SIF met behulp van het investeringsmemorandum.

Investeringsmemorandum