VOORWAARDEN

Om in aanmerking te komen voor het Sociaal Innovatiefonds, dient een werkgever aan de volgende criteria te voldoen:

 • Je ziet mogelijkheden om groepen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (richtlijn is minimaal 5 mensen) aan te nemen. Daarvoor dienen investeringen te worden gedaan die op dit moment niet (volledig) gefinancierd kunnen worden
 • Je ziet de mogelijkheid om in 2023 met het SIF en de arbeidsmarktregio de businesscase uit te werken en over te gaan tot investering
 • Bij voorkeur heeft de investering een innovatief karakter, of wordt er gebruik gemaakt van inclusieve technologie om het werk toegankelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Er is een gezonde businesscase die het mogelijk maakt om de financiering af te lossen.
 • Met de investeringen wordt een bijdrage geleverd aan de impactdoelen van het SIF:
  • Duurzaam dienstverband voor mensen met een banenafspraakindicatie (minimaal 1 jaar);
  • Kwalitatief goed werk (baantevredenheid, ontwikkelmogelijkheden en passend niveau);
  • Inclusieve arbeidsorganisatie.
 • Je bent bereid om mee te werken aan de monitoring en evaluatie van de financieringen.
 • Relevante partners uit de arbeidsmarktregio ondersteunen het initiatief.

Wil je meer weten over de werking van het SIF, het aanvraagproces en de financieringsvoorwaarden, bekijk dan het deelname- en investeringsreglement.

Wanneer je als werkgever in fase 3 een financieringsaanvraag bij het SIF indient, dient het investeringsmemorandum ingediend te worden.