Privacyverklaring

Het Sociaal Innovatiefonds wordt uitgevoerd door Social Finance NL (SFNL)). Daarom is onderstaande  privacyverklaring van SFNL van toepassing op deze website.

Social Finance NL neemt jouw privacy zeer serieus en houdt zich aan de huidige privacywet. Dit betekent dat we zorgvuldig met gegevens omgaan en we deze vertrouwelijk behandelen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij SFNL doen met de informatie die we over jou te weten komen als je onze website bezoekt en/of klant bij ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
SFNL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer (alleen bij opdrachten)

Waarvoor we je persoonlijke gegevens gebruiken
In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de door jou verstrekte persoonsgegevens voor:

 • De voorbereiding en uitvoering van overeengekomen diensten
 • E-mailen en/of bellen over de overeengekomen diensten
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor evenementen
 • Verwerking van persoonsgegevens als wij hier toe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens voor onze belastingaangifte.

We zullen niet

 • Je gegevens aan derden verstrekken
 • Je ongevraagd reclame sturen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SFNL neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@socfin.nl.

Contactformulier en inschrijving nieuwsbrief
De gegevens die je verstrekt via ons contactformulier worden opgeslagen met als doel om je contactaanvraag in behandeling te nemen. De gegevens die je verstrekt om je aan te melden voor onze nieuwsberichten worden opgeslagen met als doel om je op de hoogte te houden. Je kunt je op ieder gewenst moment zelf weer uitschrijven.

Communicatie
Wij bewaren e-mails om de communicatie tussen jou en ons te achterhalen. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor de voorbereiding en uitvoering van overeengekomen diensten.

Bewaartermijnen
SFNL bewaart uw persoonsgegevens zo lang als wij dit redelijkerwijs nodig achten.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie voor andere Google diensten te gebruiken. We laten Google de IP-adressen anonimiseren, zodat de verzamelde gegevens niet te herleiden zijn naar een persoon.

Cookies
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Hiermee worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is de inrichting van de website te optimaliseren. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze manier kan SFNL haar dienstverlening verder optimaliseren.  Door gebruik te maken van deze website gaan wij er vanuit dat je akkoord bent met het plaatsen van cookies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegeven wij van jou hebben, dan kun je contact met ons opnemen via het contactformulier. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Hoewel we je toezeggen volledige medewerking te zullen verlenen om je privacygegevens te beschermen heb je ook het recht om een klacht in te dienen als je van mening bent dat we je niet goed helpen. Je kunt hiervoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Heb je nog vragen of opmerkingen over het privacybeleid, dan kun je deze stellen via info@socfin.nl.

Wijzigingen
SFNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid.